Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πληροφοριακού συστήματος - Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Για την αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος/ ιστοτόπου της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου.

There are 11 questions in this survey.