Έρευνα αποφοίτων Πολυτεχνείου Κρήτης (2007-2008)

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας  του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξάγει έρευνα για την απασχόληση των αποφοίτων των τμημάτων:
 

  • Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  • Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών


και για τα έτη αποφοίτησης 2007-2008.


Η έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης 01.72.33.01.02 «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στα πλαίσια  του Πακέτου Εργασίας 4 (Π.Ε. 4): Εκπόνηση ερευνών για την απορρόφηση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Ιδρύματος.

 

There are 87 questions in this survey.