Καταγραφή επαγγελματικού προφίλ των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας  του Πολυτεχνείου Κρήτης καταγράφει το επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης 01.72.33.01.02 «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στα πλαίσια  του Πακέτου Εργασίας 7, Δράση 3 (Π.Ε. 7, Δ3): Δικτύωση με τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσω μηχανισμών σύνδεσης.

 

There are 20 questions in this survey.

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

* Ονοματεπώνυμο:
Please check the format of your answer.

* Ηλικία:
Only numbers may be entered in this field.
Please check the format of your answer.

* Φύλο:
Choose one of the following answers
* Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) 
Please check the format of your answer.

 
Οδός / Αριθμός:
Ταχυδρομικός Κωδικός:
Πόλη:
Τηλέφωνο (κινητό):
Τηλέφωνο (σταθερό):
HelpΣε περίπτωση που δε θέλετε να συμπληρώσετε κάποιο από τα στοιχεία αυτά, συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο με μία παύλα (-)

II. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

* Τμήμα Εισαγωγής:
Choose one of the following answers

III. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

* Έχετε αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ); 
* Σε ποιον τομέα απασχολείστε; 
Choose one of the following answers

IV. Παρατηρήσεις

Παρακαλώ, συμπληρώστε (αν έχετε), κάποιες παρατηρήσεις.