Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου.