Υπηρεσία Ερωτηματολογίου

 

 

 

Γενικός οδηγός χρήσης

Oδηγός χρήσης LimeSurvey.org

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@isc.tuc.gr