Υπηρεσία Ερωτηματολογίου

 

 

 

Καλωσορίσατε στην υπηρεσία ερωτηματολογίου των χρηστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να προσφέρει την κατάλληλη υποδομή ώστε κάθε χρήστης που διαθέτει λογαριασμό e-υπηρεσιών να μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που επιθυμεί να διερευνήσει. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας είναι: η δημιουργία ερωτηματολογίου, αποστολή πρόσκλησης συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, δημοσίευση αποτελεσμάτων και γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου.

Αν διαθέτετε e-λογαριασμό, τότε δημιουργήστε το δικό σας ερωτηματολόγιο επιλέγοντας Login από το μενού. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πρότυπο ένα από τα ήδη δημιουργημένα ερωτηματολόγια, επιλέξτε ‘Διαθέσιμα ερωτηματολόγια’. Τέλος, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που βρίσκονται στο μενού  με την ετικέτα ‘Οδηγός χρήσης’.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@isc.tuc.gr